NOREFJELL H6

Type:                  Regulering
Sted:                  Krødsherad kommune
Areal:                 160daa
Status:                Vedtatt 18.12.2007
Oppdragsgiver:    Knut Gulsvik pva. grunneiere

Regulering til fritidsbebyggelse (hytter/ leiligheter) med tilhørende infrastruktur og løypetraseer (turstier/ skiløyper/ alpinnedfarter). Planen tilrettelegger for 37 nye hytter og 2 områder avsatt til leiligheter (bl.a. område F)