Bærum Rådhus

Bærum Rådhus

Komplett ombygging av kontorarealer, ny
formannskapssal, inngangsparti, tekniske anlegg. Bevaring av kommunestyresal, fellesarealer etc. Kompleks tilpasning av tekniske anlegg i verneverdig bygg.
AREAL (m2) 9.000m2
FERDIGSTILT: 2009
EV. OPPDRAGSGIVER Bærum Kommune