SKØYEN STASJON

Program:             Jernbanestasjon
Sted:                  Skøyen, Oslo
Areal:                 
Status:                
Byggherre:          Jernbaneverket

Tekst